29 757 95 30

tel.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój usług firmy Wod-Bud Jarosław Karpiński dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia celem utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy oraz powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.”

mająca na celu: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn i urządzeń w zakresie usług budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

509-424-380
biuro@wodbudtrojany.pl
tel/fax. 29 757 95 30